Projekt systemów informatycznych
I rok informatyki, studia II stopnia stacjonarne


WYKŁAD

Lp.

Temat

1

2

1

Wykład organizacyjny
Jakie zagadnienia będą poruszane na wykładzie, sposoby zaliczenia etc.
Cykl życia oprogramowania

2

Faza strategiczna

3

Faza określania wymagań

4

Faza analizy

5

Faza projektowania cz. I

6

Faza projektowania cz. II

7

Faza implementacji

8

Faza instalacji i konfiguracji. Narzędzia CASE

9

Fazy: testowania i weryfikacji oprogramowania

10

Faza atestowania oprogramowania

11

Zapewnienie jakości oprogramowania

12

Miary oprogramowania

13

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym cz. I

14

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym cz. II

15

Zarządzanie konfiguracją i wersjami oprogramowania

 Zajęcia wykładowe odbywają się w Sali 14 (Sala B) w budynku Łącznik,

W środy w godzinach: 15:30 – 17:05

 
Prowadzący: dr inż. Anna Zatwarnicka