Programowanie Baz Danych
IV rok informatyki studia dzienne
rok akademicki 2006/2007 semestr zimowy


I. Sprawy organizacyjne, czyli co-gdzie-jak-kiedy
Krótko:
1. Został uchwalony NOWY REGULAMIN STUDIÓW, a w nim kilka nowości... zalecam (dla Państwa własnego dobra) zapoznać sie z nim dokładnie!
2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach powodują przekazanie jego danych (z odpowiednią adnotacją) do Dziekanatu.
3. Obecności na zajęciach nie wpływają na moje pozytywne postrzeganie Państwa, ale nieobecności wpływają na negatywne.
4. Nie przyjmuję tłumaczeń typu: "zapomniałem/łam programu bo..." tudzież "mam program, ale dyskietka/płytka zapsuła się/nie czyta/itp". Na pierwszych zajęciach, w ramach szkolenia BHP szczegółowo zostało omówione zagadnienie TWORZENIA ZAPASOWYCH KOPII PLIKÓW.
 

Ocena zastosowanych mechanizmów oraz poprawność kodu
Sprawdzam stan Państwa "zorientowania" wśród plików i funkcji wykorzystywanych w aplikacji. Można spodziewać się pytań:
"Proszę omówić ten (wskazany myszą) fragment kodu"
"Dlaczego w tym miejscu użyto takiej funkcji/metody/zmiennej"

Jeśli Państwo nie wykazujecie się wymaganą lotnością, zastrzegam sobie możliwość przejścia do bardziej wyrafinowanych pytań:
"Co robi ta zmienna?" - dobrze nazywać zmienne tak, by wiadomo było do czego będą służyły.
Stwierdzenie: "Tu jest źle" - ze wskazaniem myszą fragmentu kodu wymaga wyjaśnienia mi, czy naprawdę jest źle, czy jednak dobrze? A jeśli źle, to gdzie i dlaczego? Co powinno być zrobione, by było dobrze? A może dany fragment jest jednak poprawny? Jeśli tak, to należy wyjaśnić, dlaczego jest poprawny.

Błędy zaliczane do kategorii "wierutne bzdury" oraz do kategorii "fragmenty-mydlące-oczy-prowadzącego" będą wymagały wyjaśnień z Państwa strony.

Na koniec pragnę wspomnieć, że w większości języków programowania, w plikach źródłowych, istnieje możliwość pisania nie-kompilowalnych i nie-wykonywalnych fragmentów, zwanych potocznie KOMENTARZAMI. Które mogą nieco ułatwić Państwu życie. A przynajmniej ten przedmiot.

II. Literatura oraz przydatne linki:

Linki:


Przydatny link - jak uzyskać nazwy swoich tabel na Oracle'u i inne przydatne zapytania do bazy:
http://www.eveandersson.com/writing/data-model-reverse-engineering