Projektowanie Baz Danych
IV rok informatyki studia niestacjonarne


I. Sprawy organizacyjne, czyli co-gdzie-jak-kiedy
Krótko:
1. Został uchwalony NOWY REGULAMIN STUDIÓW, a w nim kilka nowości... zalecam (dla Państwa własnego dobra) zapoznać sie z nim dokładnie!
2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach powodują przekazanie jego danych (z odpowiednią adnotacją) do Dziekanatu.
3. Obecności na zajęciach nie wpływają na moje pozytywne postrzeganie Państwa, ale nieobecności wpływają na negatywne.
4. Nie przyjmuję tłumaczeń typu: "zapomniałem/łam programu bo..." tudzież "mam program, ale dyskietka/płytka zapsuła się/nie czyta/itp". Na pierwszych zajęciach, w ramach szkolenia BHP szczegółowo zostało omówione zagadnienie TWORZENIA ZAPASOWYCH KOPII PLIKÓW.

II. Warunki wstępne, czyli zakładam, że umiecie Państwo co następuje:
1. Znacie następujące pojcia: baza danych: realacyjna, obiektowa, klient-serwer; tablica, realacja
2. Umiecie Państwo:

Jeżeli ktoś ma zaległości z ww. zagadnień, proszę dokształcić się we własnym zakresie!!!
Materiały pomocnicze mogę osobom zainteresowanym przesłać mailem.

II. Plan zajęć:

1.Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu, wyjaśnienie zasad oceniania. Przypomnienie projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych.   
2.Wykonanie projektu relacyjnej bazy danych: opracowanie opisu wycinka rzeczywistości oraz słownika danych.   
3.Wykonanie diagramu ERD (w metodyce strukturalnej) oraz diagramu klas (w metodyce UML).   
4.Opracowanie oraz wykonanie prostego serwisu WWW w oparciu o MySQL oraz PHP.   
5.Sprawdzenie wykonanego serwisu PHP z MySQL.   
6.Opracowanie oraz wykonanie w języku Java aplikacji dostępowej do bazy danych Oracle.   
7. Sprawdzenie wykonanej aplikacji napisanej w Java z bazą danych Oracle.   
8. Opracowanie oraz wykonanie w środowisku ASP.NET aplikacji dostępowej do bazy danych MSSQL.   
9. Sprawdzenie wykonanej aplikacji napisanej w ASP.NET z bazą danych MSSQL.   
10. Kolokwium zaliczeniowe. Zaliczenie przedmiotu.

III. Wymagania, czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu Państwa pracy:
Zaliczenie każdej części (czyli każdego projektu), będzie przebiegało w dwóch etapach:

Wygląd i funkcjonalność aplikacji oceniane są z punktu widzenia Pani Krysi.

Oto krótka charakterystyka Pani Krysi:

Ocena zastosowanych mechanizmów oraz poprawność kodu
Sprawdzam stan Państwa "zorientowania" wśród plików i funkcji wykorzystywanych w aplikacji. Można spodziewać się pytań:
"Proszę omówić ten (wskazany myszą) fragment kodu"
"Dlaczego w tym miejscu użyto takiej funkcji/metody/zmiennej"

Jeśli Państwo nie wykazujecie się wymaganą lotnością, zastrzegam sobie możliwość przejścia do bardziej wyrafinowanych pytań:
"Co robi ta zmienna?" - dobrze nazywać zmienne tak, by wiadomo było do czego będą służyły.
Stwierdzenie: "Tu jest źle" - ze wskazaniem myszą fragmentu kodu wymaga wyjaśnienia mi, czy naprawdę jest źle, czy jednak dobrze? A jeśli źle, to gdzie i dlaczego? Co powinno być zrobione, by było dobrze? A może dany fragment jest jednak poprawny? Jeśli tak, to należy wyjaśnić, dlaczego jest poprawny.

Błędy zaliczane do kategorii "wierutne bzdury" oraz do kategorii "fragmenty-mydlące-oczy-prowadzącego" będą wymagały wyjaśnień z Państwa strony.

Na koniec pragnę wspomnieć, że w większości języków programowania, w plikach źródłowych, istnieje możliwość pisania nie-kompilowalnych i nie-wykonywalnych fragmentów, zwanych potocznie KOMENTARZAMI. Które mogą nieco ułatwić Państwu życie. A przynajmniej ten przedmiot.

IV. Literatura oraz przydatne linki:

Literatura:

[1]    Stanisławski Włodzimierz (red.) Andrzejewski Łukasz, Stanisławski Włodzimierz,
        Stefanowska-Kędzia Alina, Szydłowska Ewelina, Wisniewska Teresa:
        Współczesne problemy systemów baz danych. Cz.I. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,
        Opole 2005.                                                                  
[2]    Urman Scot, Hardman Ron, McLaughan Michael: Oracle Database 10g.
        Programowanie w języku PL/SQL. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.                                                                    
[3]    Lentner Michał: Oracle 91. Kompletny podręcznik użytkownika. Wydawnictwo PJWSTK,
        Warszawa 2003.                                                                    
[4]    Butzen Fred, Forbes Dorothy: Linux. Bazy Danych. wydawnictwo Mikom, Warszawa 1999.          
[5]    Austin David: Poznaj Oracle 8. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1998.                                    
[6]    Materiały na stronie www.oracle.com (w języku angielskim).                                              
[7]    Strona PLOUG - Polish Oracle User Group http://www.ploug.org.pl/                                                                       
Literatura uzupełniająca:                                                                        
[1]    Materiały na stronach domowych osób prowadzących zajęcia.                                                  
[2]    Gnybek Jadwiga: Oracle łatwiejszy niż przypuszczasz. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006. 
[3]    Lashman Burulusu: Oracle Programowanie. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2002.        

Linki:

materiały pomocnicze do JSP znajdują się tutaj
materiały pomocnicze do Javy znajdują się tutaj
materiały pomocnicze do tworzenia skryptów na Oracle'u będą tutaj
materiały pomocnicze do PHP będą tutaj
materiały pomocnicze do skryptów w PL/SQL oraz do obsługi procedur wbudowanych znajdują się tutaj
materiały pomocnicze do nauki ASP.NET znajdują się tutaj - kurs ASP .NET na stronach CentrumXP
materiały ze stron Oracle'a :
http://www.oracle.com/technology/sample_code/index.html


AZatwarnicka