Projekt systemów informatycznych
I rok informatyki II stopnia, studia stacjonarnePROJEKT

I. Uwagi ogólne

W ramach przedmiotu wykonywany będzie projekt informatyczny zaproponowanego przez państwa zagadnienia dotyczącego informatyzacji fragmentu działalności  pewnego wybranego przez Was przedsiębiorstwa.
Projekt wykonywany będzie projektem obiektowym.

Projekt wykonany może zostać z wykorzystaniem dowolnych narzędzi przeznaczonych do przeprowadzania analizy i projektowania systemów informatycznych (mogą to być: Power Designer 9.0 wersja edukacyjna, Rational Rose, Visio, inne).
Zajęcia mają formę projektu, Państwa obecność na nich jest obowiązkowa.
Należy zgłosić prowadzącemu postępy w pracy, tudzież brak postępów w pracy. Poparte wytłumaczeniem.
Prowadzący odbiera kolejne etapy pracy, komentuje i ocenia.

Poszczególne etapy pracy powinny być dostarczone w postaci drukowanej na papierze. Dla każdego etapu pracy podany zostanie termin zaliczenia - data, po której oddanie pracy powoduje obniżenie oceny o stopień z danego etapu pracy. Polecam Państwa szczególnej uwadze ten akapit!

Projekt końcowy zawierający oba projekty należy oddać w formie drukowanej na papierze oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub dyskietka).

II. Zakres oraz terminy oddania poszczególnych etapów pracy (kazda z grup na swoich zajęciach)

0. Opis wycinka rzeczywistości  (termin oddania: 29-30.X.2008)
1. Projekt analizy obiektowej wykonany w UML
    a). Wykonanie diagramu klas (termin oddania: 12-13.XI.2008)
    b). Diagramu przypadków użycia (termin oddania: 12-13.XI.2008)
Dla wybranych (w ramach konsultacji z prowadzącym) TRZECH ciekawych przypadków użycia przygotowujemy dokumenty:   
    a). Diagramy stanów, diagramy przebiegu
         (termin oddania: 3-4.XII.2008)
    b). Diagramy kooperacji, diagramy czynności, diagramy komponentów, diagramy wdrożenia (termin oddania: 3-4.XII.2008)

2. Etap projektowania systemu informatycznego
Zgodnie z wytycznymi: wybór (poparty rzeczową argumentacją) platformy, środowiska wykonywania, środowiska programistycznego, użytych technologii i wykorzystywanych języków programowania
(termin oddania: 17-18.XII.2008)

3. Oddanie kompletnego i poprawionego projektu (w wersji elektronicznej, w formacie pdf)
(termin oddania: 7-8.I.2008)

III. Przydatne materiały

Tutaj znajdują się wytyczne do tworzenia niektórych diagramów, dokument PDF.
[Dzięki uprzejmości K.Zatwarnickiego:)]

Tutaj znajduje się opis, jak zabrac się do tworzenia modelu analitycznego (autorstwa mojego).

IV.  Literatura do zajęć projektowych:
•    Barker R.: Modelowanie związków encji. WNT Warszawa, 1996.
•    Barker R., Longman C.: Modelowanie funkcji i procesów. WNT Warszawa, 1996.
•    Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML - Przewodnik użytkownika. WNT Warszawa 2000. - POLECAM!
•    Coad P., Yourdon E. : Analiza obiektowa. Wydawnictwo Read Me, Warszawa 1994.
•    Fowler M., Scott K.: UML w kropelce. LTP, Warszawa, 2002.
•    Górski J. (red.): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOM, Warszawa 1999.
•    Jaszkiewicz A. : Inżynieria oprogramowania. Wydawnictwo Helion, Gliwice 1996.
•    Robertson J.: Pełna analiza systemowa. WNT Warszawa, 1999.
•    Sinan Si Alhir: UML. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
•    Schmuller J.: UML dla każdego. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.  - POLECAM!
•    Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna. WNT Warszawa, 1996.
•    DeMarco T.: Pałna analiza systemowa. WNT Warszawa, 1999.
•    Pożniak-Koszałka I.: Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase. Wrocław 2004.