Systemy czasu rzeczywistego (QNX)


III rok informatyki studia MUZ

rok akademicki 2006/2007 semestr zimowyZasady zaliczania programów, oceniania oraz inne pomocne informacje:

1. Co będziecie Państwo robić w semestrze ?
Zadanie, które będziecie Państwo realizować w semestrze:

Numer zadania Odnośnik Wykonanie
Zadanie 1 treść zadania W grupach 2-u osobowych.
Zadanie 2 treść zadania W grupach 4-ro osobowych.
Zadanie 3 treść zadania W grupach 4-ro osobowych.

Zadania wykonujecie Państwo przez cały semestr. Z kolejnych etapów rozliczacie się Państwo w terminach
podanych na zajęciach.
Oto plan, wg. którego będziecie Państwo realizować zadania:
1 Zajęcia organizacyjne. Zajęcia 1.
2 Badanie efektywności przesyłania komunikatów między węzłami. Zajęcia 2.
3 Badanie efektywności odczytu plików między węzłami.
Zajęcia 3.
4 Badanie algorytmów agregacji na kilku węzłach. Zajęcia 4,5.
5 Badanie organizacji przesyłu danych między kilku węzłami. Zajęcia 6,7.
6 Zaliczenie. Zajęcia 8.


2. Szczegółowe wytyczne

W swoich programach nie możecie Państwo używać funcji spawn().

3. Forma zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zadań polega na:

4. Literatura

Książki:

Materiały dotyczące programowania w QNX-ie:

Materiały z mechanizmów komunikacji międzyprocesowej (bardziej na Linux'a niż QNX-a)

ncurses


(opracowanie: A.Zatwarnicka)


prof. J. Sadecki