Materiały dla studentów

rok akademicki 2010/2011, semestr zimowy
Tutaj znajdują się informacje dla studentów, oraz materiały dydaktyczne.
Podział ze względu na nauczany przedmiot oraz rodzaj studiów.


Przedmiot wybieralny III - Projektowanie baz danych - materiały

Administrowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych - materiały
 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Z POPRZEDNICH LAT


Semestr zimowy 2008/2009

STUDIA DZIENNE

Administracja sieciowych systemów operacyjnych - informatyka stacjonarne IV rok

Projekt systemu informatycznego II - informatyka stacjonarne V rok
Projekt systemów informatycznych - informatyka stacjonarne I rok II stopnia

STUDIA ZAOCZNE

Projektowanie systemów informatycznych - informatyka niestacjonarne, I rok II stopnia

Semestr letni 2006/2007

Programowanie współbieżne i rozproszone IV rok informatyka
materiały do zajęć


Semestr zimowy 2006/2007

Materiały dla studentów studiów MUZ,
III rok informatyka, zajęcia prowadzone przez prof. J. Sadeckiego:

materiały do zajęć z systemów czasu rzeczywistego

Dla studentów IV roku informatyki studia dzienne:

Dla studentów I roku informatyki, studia II-ego stopnia:

Dla studentów studiów zaocznych:AZatwarnicka